De gemeente Wassenaar heeft inwoners en ondernemers opgeroepen om na te denken hoe we met elkaar van de Dorpshaven een bruisende werk-, woon- en ontmoetingsplek kunnen maken voor Wassenaarders én bezoekers.

Daarvoor is een participatieproces georganiseerd waarin wordt toegewerkt naar verschillende resultaten. In de loop van 2017 is al gekomen tot een kansenkaart en een ruimtelijk kader.

In de 1e helft van 2018 wordt vanuit het ruimtelijk kader toegewerkt naar een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, waarmee een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan het gebied. Want de openbare ruimte van het havengebied oogt rommelig en gedateerd. Dat wordt door iedereen in het gebied onderschreven. Van inwoners tot aan passanten, van ondernemers tot aan raadsleden.

De gemeente heeft de lead, maar gaat het herinrichtingsplan – net als bij de kansenkaart en het ruimtelijk kader –  in nauwe samenwerking en cocreatie met de omgeving opstellen. De komende 4 maanden wil de gemeente tot een nieuw ontwerp komen. Hiervoor is een ontwerpteam samengesteld van 15 enthousiaste bewoners en ondernemers uit de omgeving.

Dit ontwerpteam komt de komende maanden maximaal 6 keer bij elkaar om gezamenlijk het nieuwe ontwerp vorm te geven. Hierbij worden ze nadrukkelijk bij de hand genomen door landschapsarchitect Dijk&co. Deze architect is door zowel het ontwerpteam als de gemeente geselecteerd om deze klus te klaren.