De gemeente heeft zo’n 25 reacties ontvangen op het voorontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Dorpshaven. Begin september presenteerde de gemeente dit voorontwerp samen met het ontwerpteam en de landschapsarchitect Dijk&co tijdens een inloopavond op het plein aan de kop van de haven. De reacties gaan met name over parkeren en het autoluw maken van de kop van de haven.

De komende weken worden de reacties in behandeling genomen. Indieners van een reactie ontvangen in de loop van oktober antwoord van de gemeente. De reacties en de antwoorden worden in een algemeen document verzameld (op hoofdlijnen omschreven) en eind oktober ter vaststelling aan het college aangeboden. Dit document zal dan ook terug te vinden zijn op de website van de Dorpshaven.