In april 2017 is n.a.v. gesprekken en een bijeenkomst (ideeënfestival) met bewoners en ondernemers een kansenkaart voor de Dorpshaven opgesteld. De kansenkaart geeft een globaal beeld van de mogelijkheden die Wassenaarders zien voor het gebied. Het gebied is opgedeeld in 4 deelgebieden: Kop van de haven, De werven, Hofcampveldweg en omgeving, Wassenaarse Watering.

Per deelgebied zijn verschillende ideeën ingebracht (zie verderop in de tekst), maar er zijn ook ideeën aangedragen die betrekking hebben op de gehele Dorpshaven. Zo is aangegeven dat het water beter toegankelijk moet worden, zodat mensen enerzijds gemakkelijker van het water kunnen genieten en anderzijds gemakkelijker uit het water kunnen komen als zij er onverhoopt invallen. Denk aan lagere kades, trappetjes en aanlegsteigers. Ook ziet men graag een doorgaande wandelroute langs het water (eventueel aangekleed als poëzie- of kunstroute). Daarnaast zijn meer (overdekte) plekken voor jongeren wenselijk, waar ze kunnen “chillen”. Nu hangen ze vaak in speeltuinen en op straat.  Ook mag de kwaliteit van de openbare ruimte in het gehele plangebied worden verbeterd.

Klik op de kaart voor een grotere en scherpe afbeelding

Ideeën Kop van de haven
De meeste ingebrachte ideeën en aandachtspunten voor deelgebied Kop van de haven hebben betrekking op verkeer en parkeren, de rommelige haven (slecht onderhouden boten), geluidsoverlast en het eenzijdige aanbod van functies (veel pizzeria’s). Ook werd de communicatie tussen bewoners, ondernemers en gemeente als aandachtspunt meegegeven. De levendigheid in het gebied zou vergroot kunnen worden door toevoeging van bepaalde functies, voorzieningen en evenementen in en om de haven.

Ideeën voor de werven
Bij het deelgebied De werven komt de gemeentewerf in de toekomst beschikbaar voor ontwikkeling. Ideeën voor de invulling hiervan lopen uiteen: als parkeerplaats om de parkeerproblematiek op te lossen, maar ook voor bijvoorbeeld een kunstatelier, museum, sport, horeca of woningbouw. Ook zou men graag de voorkanten van panden meer naar het water gericht zien.

Ideeën voor het Hofcampveld
Voor het Hofcampveld zijn veel ideeën aangedragen om het park aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door een kiosk te plaatsen, een steiger bij het water neer te leggen of een kruidentuin aan te leggen. Er zijn ook suggesties gedaan om in een deel van het park woningen te bouwen. Voor het braakliggende terrein aan de overkant van het water zien sommigen liever laag- in plaats van hoogbouw in verband met het zonlicht op de kade. Tot slot willen veel mensen het kunstwerk van het meisje weer terugzien bij de brug nabij de Albert Heijn.

Ideeën voor de Wassenaarse Watering
Bij de Wassenaarse Watering ziet men graag meer levendigheid en zijn er ideeën voor het woonbotenbeleid. Café het Ruime Sop kan ook beter zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt.